Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2020

Aktualności

  • Dodano: 2020-07-21

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2020


W związku z obowiązującym stanem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostają zmiany dotyczące obowiązujących zasad spisywania umów w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi.

UWAGA!!!

W przypadku ucznia, który do dnia 1 września nie ukończył 15 lat należy dołączyć dokument (orzeczenie, opinię) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , zezwalający na zatrudnienie młodocianego w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W kwestionariuszu proszę wpisać dokładną nazwę szkoły (dotyczy szkół w Czarnkowie)

kwestionariusz osobowy pracownika młodocianego do pobrania:

userfiles/files/kwestionariusz%20osobowy%20ucznia.odt

Rzemieślników, którzy planują przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w sprawie podpisywania umów lub o kontakt z biurem Cechu (tel. 67 255 27 88)

W roku bieżącym umowy z uczniami będą spisywane na podstawie dokumentów dostarczonych przez pracodawcę do biura Cechu:

- kwestionariusz osobowy pracownika młodocianego (link do pobrania powyżej lub w biurze Cechu),

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w   danym zawodzie, wystawiona na zakład pracy

- 50złotych - opłata za spisanie umowy o naukę zawodu

W/wym. komplet dokumentów prosimy dostarczyć do biura Cechu.

O odbiorze gotowych umów z załącznikami do podpisu, pracodawca zostanie poinformowany przez nas telefonicznie.


Najnowsze informacje

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi...

Czytaj więcej

EGZAMINY CZELADNICZE 2020

Do dnia 10 lipca br. OBOWIĄZKOWO należy złożyć dokumenty na egzaminy czeladnicze. Wniosek i związane z nim...

Czytaj więcej

komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020...

Czytaj więcej

UWAGA uczniowie klas trzecich

Ważne wiadomości Uczniowie trzecich klas mogą wrócić do firm W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie...

Czytaj więcej