Struktura Cechu

Organy statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 czerwca 2018r.

 

 

ZARZĄD

 

1. Starszy Cechu           -  Krzysztof Fórman

2  I Podstarszy Cechu   -  Eugeniusz Janicki

3. II Podstarszy Cechu  -  Radosław Dassuj

4. Skarbnik                   -  Marek Jarmuż

5. Sekretarz                  -  Danuta Cygańczyk

6. Członek                    -  Jerzy Chodzyński

7. Członek                    -  Justyna Frankowska

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Przewodnicząca        -  Leokadia Stróżyńska

2. Członek                    -   Rajmund KInowski

3. Członek                    -  Gustaw Błoch

 

 

Sąd Cechowy

 

1.Przewodnicząca         -  Dorota Kałużyńska

2. Członek                     -  Karolina Wika -Mikołajczak

3. Członek                     -  Elżbieta Fryc

 

Delegaci na Zjazd Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

 

1. Krzysztof Fórman

2. Jerzy Chodzyński

 

 

Biuro Cechu

 

1. Kierownik Biura Cechu    -  Joanna Olszewska

2 .Księgowa Cechu             -  Bożena Radomska

3. Pracownik biurowy          -  Bożena Gieremek