Wynagrodzenie uczniów

 

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW: CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ  2024

 

Rok nauki Brutto Społeczne Zdrowotna K.U.P. Netto do wypłaty

I rok

Praca w miejscu zamieszkania

651,79 89,36 9,28 250,00 553,15

I rok

praca poza miejscem zamieszkania

651,79 89,36 0,78 300,00

551,65

II rok

praca w miejscu zamieszkania.

733,26 100,53 21,35 250,00 611,38

II rok

praca poza miejscem. zamieszkania

733,26 100,53 12,85 300,00 619,88

II rok

praca w miejscu zamieszkania

814,74 111,70 33,25 250,00 669,79

III rok

praca poza miejscem zamieszkania

814,74 111,70 24,75 300,00 678,29

 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 wynosiło 8 147,38 

 

 

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW: MARZEC, KWIECIEŃ , MAJ 2024

 

Rok nauki Brutto Społeczne Zdrowotna K.U.P. Netto do wypłaty

I rok

Praca w miej. zam

603,23 82,71 2,31 250,00 518,21

I rok

praca poza miej. zam

603,23 82,71 0,00 300,00

520,52

 

II rok

praca w miej .zam.

678,63 93,04 13,36 250,00 572,23

II rok

praca poza miej. zam

678,63 93,04 4,86 300,00 580,73

II rok

praca w miej. zam

754,04 103,37 24,41 250,00 626,26

III rok

praca poza miej. zam

754,04 103,37 15,91 300,00 634,76

 

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 wynosiło 7 540,36

 

 

 

 

Wynagrodzenie młodocianych pracowników grudzień 2023-luty 2024

Rok nauki Brutto Społeczne zdrowotna K.U.P. netto    

I rok

Praca w miejscu zam.

575,60 78,91 0,00 250 496,69    

Irok

Praca poza miejscem

575,60 78,91 0,00 300 496,69    

II rok

Praca w miejscu zam

647,55 88,77 8,77 250 550,01    

II rok

Praca poza miejscem

647,55 88,77 0,27 300 558,51    

III rok

Praca w miejscu zam

719,50 98,64 19,31 250 601,55    

III rok

Praca poza miejscem

719,50 98,64 10,81 300 610,05    
Przyuczenie 7% 503,65 69,05     434,60    

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń Brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne -9,76% rentowe- 6,5% wypadkowe-1,67% FGŚP-0,10%

 

 

Wynagrodzenie młodocianych pracowników wrzesień-listopad 2023

I rok nauki (8%) II rok nauki (9%) III rok nauki (10%) przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) Obowiązuje od

560,46 zł

netto 483,62

630,52 zł

netto 544,08 lub 537,86

700,58 zł

netto596,44 lub 587,94

490,40 zł

netto 423,17

01.09.2023 do 30.11.2023 r.

Podstawa obliczenia wynagrodzenia przysługującego młodocianym w okresie nauki zawodu od 1 września 2023 r. wynosi 7005,76 zł.

 

Podstawa netto do wypłaty jest zróżnicowana kosztami uzyskania przychodu i pomniejszona składką zdrowotną.

 

 

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA

 

OKRES:  czerwiec, lipiec i sierpień  2023

ROK I

5%

356,21

307,37

ROK II

6%

427,46

368,86

ROK III

7%

498,70

430,33

Przyuczenie

4%

284,97

245,91

PODSTAWA: 7.124,26 zł 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

 

marzec, kwiecień, maj 2023

 

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

336,67

290,51

II

6 %

404,01

348,62

III

7 %

471,34

406,72

Przyuczenie

4 %

269,34

232,14

 

Podstawa : 6 733,49

 

 

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów)

obowiązujące w okresie:

 

Grudzień 2022, styczeń luty 2023

 

ROK NAUKI % BRUTTO NETTO
I 5% 324,03 279,60
II 6% 388,84 335,53
III 7% 453,65 391,46
Przyuczenie 4% 259,23


223,96

 

 

Podstawa: 6480,67