Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2023

Aktualności

  • Dodano: 2023-07-20

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2023


.

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2023


Rzemieślników, którzy planują przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w sprawie podpisywania umów lub o kontakt z biurem Cechu                          tel. 67 255 27 88 lub  Kierownik  tel. 600 139 388

W roku bieżącym umowy z uczniami będą spisywane na podstawie dokumentów dostarczonych przez pracodawcę do biura Cechu:

- kwestionariusz osobowy pracownika młodocianego (link do pobrania poniżej lub w biurze Cechu),

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w   danym zawodzie, wystawiona na zakład pracy

- WAŻNE : badania lekarskie muszą być zrobione do 31 sierpnia br.

- 50 złotych - opłata za spisanie umowy o naukę zawodu

W/wym. komplet dokumentów prosimy dostarczyć do biura Cechu.

O odbiorze gotowych umów z załącznikami do podpisu, pracodawca zostanie poinformowany przez nas telefonicznie.

 

 

 

UWAGA!!!

W przypadku ucznia, który do dnia 1 września nie ukończył 15 lat należy dołączyć dokument (orzeczenie, opinię) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , zezwalający na zatrudnienie młodocianego w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W kwestionariuszu proszę wpisać dokładną nazwę szkoły (dotyczy szkół w Czarnkowie)


 

kwestionariusz osobowy pracownika młodocianego do pobrania:

userfiles/files/kwestionariusz%20osobowy%20ucznia.odt

 https://druki.gofin.pl/skierowanie-na-badania-lekarskie-wstepneokresowekontrolne,wzor,534,72.html


Najnowsze informacje

Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników

1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia...

Czytaj więcej

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej