Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników

Aktualności

  • Dodano: 2023-07-21

Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników


1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonych prac. W tym dniu wejdzie w życie zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.Tego dnia zmieni się stosunek procentowy do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, według którego obliczane jest wynagrodzenie młodocianych.

Stosunek procentowy wyniesie:


    nie mniej niż 8% - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
    nie mniej niż 9% - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
    nie mniej niż 10% - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Wzrośnie także wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Wyniesie ono nie mniej niż 7%.

Obecnie stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianych wynosi:

    w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%;
    w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%;
    w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

PODSTAWA PRAWNA

§ 19 - 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2023 r. poz. 1348)

§ 1 – 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2023 r. poz. 1348)


Najnowsze informacje

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej