PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Aktualności

  • Dodano: 2021-04-23

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!


Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek - Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Oznacza to, że młodociany pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i będący uczniami klas I-III w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców. Decyzje te dotyczą uczniów- pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także czterech zakwalifikowanych do czerwonej strefy. UWAGA w województwach zakwalifikowanych do czerwonej strefy w dalszym ciągu obowiązuje zakaz - wynikający z rozporządzenia RM z dnia 25marca 2021r. z zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.512) m.in.: „Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z: 1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); 2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z). Okres ten został wydłużony - do 25.04.2021 rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a z wczorajszych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika , zostaje przedłużony na kolejny tydzień. Jak już informowaliśmy zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w salonach fryzjerskich (lista rodzajów działalności z PKD zamieszczona w tekście), w których nie mogą być przyjmowani klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym młodociani pracownicy realizujący program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Oficjalny Komunikat MEN w sprawie uczniów i młodocianych pracowników oraz rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - ukażą się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie strony www.men.gov.pl


Najnowsze informacje

Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników

1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia...

Czytaj więcej