EGZAMINY CZELADNICZE 2020

Aktualności

  • Dodano: 2020-06-19

EGZAMINY CZELADNICZE 2020


Do dnia 10 lipca br. OBOWIĄZKOWO należy złożyć dokumenty na egzaminy czeladnicze. Wniosek i związane z nim druki dostępne są w biurze Cechu oraz na stronie internetowej naszego Cechu: http://czarnkow.icech.pl// i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej http://www.irpoznan.com.pl/ - dalej należy wejść w egzaminy czeladnicze. Na tej stronie istnieje możliwość wypełnienia wniosku komputerowo. Dostępne są tam także pytania i wymagania egzaminacyjne. Koszt egzaminu czeladniczego wynosi 716zł /osoba, numer konta do wpłaty podany jest na wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Załączniki jakie należy dołączyć do wniosku podane są na tylnej stronie tegoż wniosku: 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny). 2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy. 3. Kserokopia świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia 4. Kserokopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 5.Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu). 5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu


Najnowsze informacje

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2020

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone...

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi...

Czytaj więcej

komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020...

Czytaj więcej

UWAGA uczniowie klas trzecich

Ważne wiadomości Uczniowie trzecich klas mogą wrócić do firm W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie...

Czytaj więcej