Umowy o naukę zawodu

Aktualności

  • Dodano: 2019-07-03

Umowy o naukę zawodu


Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego będą spisywane od 19 sierpnia br. Proszę o wcześniejsze ustalanie terminu spisania umowy telefonicznie (tel. 67/255 27 88) bądź osobiście w biurze Cechu. Dokumenty i osoby niezbędne do zawarcia umowy to: - ksero świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej lub podstawowej, - kserokopia orzeczenia uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy (orzeczenie musi być obowiązkowo wystawione na zakład pracy), - obecność pracodawcy, ucznia i rodzica - koszt spisania umowy w Cechu wynosi 50zł (uiszcza rodzic lub pracodawca)


Najnowsze informacje

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2020

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone...

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi...

Czytaj więcej

EGZAMINY CZELADNICZE 2020

Do dnia 10 lipca br. OBOWIĄZKOWO należy złożyć dokumenty na egzaminy czeladnicze. Wniosek i związane z nim...

Czytaj więcej

komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020...

Czytaj więcej

UWAGA uczniowie klas trzecich

Ważne wiadomości Uczniowie trzecich klas mogą wrócić do firm W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie...

Czytaj więcej